Uveitis kedi ve köpeklerde oldukça yaygın gelişen bir göz hastalığıdır. Göz küresinin orta tabakası, iris, korpus siliyare ve koroideadan oluşur. Bu yapılar damar ve pigmentten zengindir. İris (göze rengini veren yapı) ve korpus siliyarenin yangılanması ve reaksiyon göstermesine uveitis denir. Bu hastalık küt ya da sivri cisimlerin travmatik etkisiyle gelişebileceği gibi bir çok sistemik hastalığın ya da patojenin etkisiyle de gelişir. İris damardan zengin olduğu için sistemik dolaşımda gezinen bakteri, virüs ve parazitlerin önemli bir kısmı uveitis oluşumuna sebep olur. Sistemik hastalıkların etkisiyle gelişen uveitisler genellikle çift taraflı gelişir. Köpeklerde Ehrlishia, adeno virus ve Leishmania gibi mikroorganizmalar uvetis oluşturabilir. Kedilerde Toxoplazma ve felin enfeksiyöz peritonitis etkenleri uveitis oluşturabilir. Yanı sıra her iki türde de otoimmun sebeplerle ya da tümöral etkilerle uveitis gelişebilir.

Bu hastalık ilaç tedavisine iyi yanıt verebilir. Lokal damla şeklinde ilaçların yanı sıra kimi durumlarda tablet ya da enjeksiyon şeklinde tedavi metodları vardır. Uveitis tedavisindeki iki önemli nokta, uveitise bağlı gelişebilen komplikasyon gelişmeden erken tanı konulması ve hastalığın altında yatan sebebin belirlenerek bu yönüyle de tedbirlerin alınmasıdır.