Çin İmparatorlarının ve saray çevresinin yakın dostu olan Pekinez ırkı köpekler, güzellikleriyle yüzyıllardır hayvan severleri büyülemektedir. İnsana yakın duruşu, sevimli yüzleri ve uzun güzel tüy yapısı nedeniyle, ülkemizde de pek çok ailenin yakın dostu olan bu köpekler, Türk insanının gönlünde taht kurmuştur.

Ancak bu ırk köpeklerin kemik, sinir ve solunum sistemleri bazı hastalıklara yatkındır. Genetik ve anatomik nedenlerle yatkın oldukları diğer bir hastalık grubu da gözle ilgilidir. Kısa burun yapısı, gözkürelerinin büyük, kemiksel çukurluğun sığ olması bu köpeklerin gözlerini dışarıdan gelebilecek travmalara açık kılar. Kimi zaman bir başka köpekle oynarken bile göz kürelerinin dışarı doğru çıktığı görülmektedir. Ya da dışarıda gezerken kısa boylu oldukları için gözlerini çalı çırpıya sürtüp yaralamaları da mümkündür.

Ancak birkaç yıl önce yaptığımız bir araştırma göstermiştir ki, Pekinezlerde görüş kayıbına yol açan tek risk travma ve gözde oluşturduğu etkiler değildir. Göz hastalığı bulunan 128 pekinez gözünde yaptığımız incelemede, hastaların üçte ikisinin erkek, üçte birinin dişi olduğu ortaya çıkmıştır. Her ne kadar birçok farklı göz hastalığı tanımlanmış olsa da görüş kaybı oluşturma potansiyeline sahip başlıca 4 hastalık belirlenmiştir. Bu hastalıklardan ikisi doğuştan var olan etkilerle gelişmektedir ve sonuçta korneada pigment birikimine yol açmaktadır. Gözyaşı ve korneaya giren damarların taşıdı pigment korneanın saydamlığını bozarak adeta isli bir cam görüntüsü oluşturmaktadır. Bu duruma sebep olan hastalıklardan biri doğuştan gözkapaklarının kenarında bulunmaması gereken bir kirpik sırasının (resim 1) bulunmasıdır (distişiyaniz). Diğeri ise aslında Pekinezlere o sevimli görüntüyü veren burun üzerindeki deri kıvrımında yer alan tüylerin (resim 2), korneaya temas etmesidir (burun tüyü irritasyonu ). Bu her iki durum daha yaşamının ilk aylarında Pekinezlerin kornealarında problem başlamasına neden olur ve uzun sürede görüş kaybı yaratabilir. Oysa her iki hastalığında tedavisi vardır ve irritasyon engellenebilir. Distişiyaziste epilasyonla anormal gelişim göstermiş tüyleri oluşturan folliküller tahrip edilir. Burun tüyü irritasyonunda ise deri büklümü operasyonla kısaltılır. Oranlara bakıldığında gözhastalığı bulunan pekinezlerin yaklaşık % 25’i bu iki hastalığın etkisi altındadır.

Pekinezleri etkileyen göz hastalıklarının diğer ikisi orta yaş ve üzeri hastalarda gelişmektedir. Bu hastalıklardan ilki kuru göz hastalığıdır (resim 3). Kuru göz hastalığında gözyaşı miktarı yetersiz kaldığı için, gün içerisinde sürekli bir kornea irritasyonu gelişmektedir. Tıpkı yağsız kalmış makine dişlileri gibi zamanla korneada erozyon ve ülser gelişimi mümkündür. Diğer bir hastalık ise katarakttır (resim 4). Diğer tüm köpek ırklarında olduğu gibi yaşa bağlı katarakt gelişimi Pekinezlerde de kaçınılmazdır. Bu iki hastalığın oranı diğer göz hastalıkları içinde %37,5 luk bir oranı kapsamaktadır. Kuru göz hastalığı erken belirlendiğinde lokal ilaç tedavisi ile ömür boyunca kontrol altında tutulabilmektedir. Katarakt hastalığı da günümüzde operatif olarak tedavi edilebilmektedir. İnsanlarda da kullanılan Phacoemülsifikasyon yöntemi erken teşhis konan olgularda daha iyi sonuçlar vermektedir. Sonuçta her ikisi de çaresi olan hastalıklardır.

Aslında buradan önemli sonuçlar çıkmaktadır. Her ne kadar sağlıklı gibi gözükse de, henüz birkaç aylıkken ve 6-7 yaşından sonra yapılacak rutin göz muayeneleri Pekinezlerin görüş kayıbına yol açabilecek bu 4 hastalığın erken belirlenmesini sağlayacaktır. Göz hastalığı yaşayan Pekinezlerin % 62,5’ğunun bu sayede görüşü korunabilir. Elbette Pekinezlerde gelişen göz hastalıkları bu 4 hastalıkla sınırlı değildir. Kornea erozyon ve ülserleri, uveitis, gözkapağı ve kornea yaralanmaları, gözküresinin ileri doğru çıkması, lens çıkığı, retina ayrılması ve kanaması gibi daha bir çok hastalık Pekinezlerde gelişebilir. Bu hastalıkların bir çoğunun da operatif ya da ilaçla tedavisi mümkündür. Ancak sadece bu istatistik bile, Pekinezlerdeki göz hastalıklarının yarısından fazlasının rutin kontrollerde belirlenebileceği ve önleyici girişimlerle bu sevimli dostlarımızın görüşünün korunabileceğini göstermektedir.