Kornea ülseri kedi ve köpeklerde en sık gelişen göz hastalıklarından biridir. Travmatik etkiler, yabancı cisimler, enfeksiyon, göz kapaklarının yapısal bozuklukları, kimyasal etkiler gibi bir çok sebeple korneada ülser gelişebilir. Ülserler iyileşmeye direnç gösteren yaralardır ve söz konusu göz olunca bu hastalık göz ve görüş kaybına sebep olabilecek etkiler doğurabilir. Tek gözde gelişmesi daha yaygındır. Ancak kimi hastalarda sebebe bağlı olacak şekilde çift taraflı da şekillenebilir. Kornea üzerinde değişik genişlik ve derinlikte oluşabilir. Elbette geniş ve derin ülserler daha tehlikelidir. Özellikle gerekli önlemler alınıp tedavi edilmezse süratle derinleşip, korneanın delinmesi ve göz içerisindeki sıvının dışarı akmasına neden olabilir.

Kornea ülseri olan bir hastada kornea genellikle saydamlığını yitirmiştir. Korneaya damarlar girer ve buna bağlı ödem gelişir. Hasta genellikle gözünü kısar, ışığa bakmak istemez. Bir çok olguda irinli gözyaşı akıntısı belirgindir. Göze dikkatli bakıldığında saydamlığını yitirmiş alanda düzensiz bir çukurluk dikkati çeker.

Hastalık erken belirlendiğinde lokal ilaç tedavisi ile iyileşebilir. Ancak özellikle geniş ve derin ülserlerde operasyon kaçınılmazdır ve gözü kurtarmanın tek yoludur. Tedavinin her döneminde hasta plastik yakalıkla korunmalıdır. Tedavi 3-6 hafta sürebilir.